ต้นตะไล

ภาษาอังกฤษ


n Arfeuillea arborescens Pierre
ความหมายเหมือนกับ: ต้นคงคาเดือด