ต้นตะกรุม

ภาษาอังกฤษ


n kind of tree
คำที่เกี่ยวข้อง: a species of Thai medicinal plant