ต้นตอด

ภาษาอังกฤษ


n Croton tiglium Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสลอด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top