ต้นตอ

ภาษาอังกฤษ


n source
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เหตุเดิม , เรื่องเดิม , เค้าเดิม , ที่เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: origin
ตัวอย่างประโยค: เราติดตามเรื่องลึกลับนี้ไปจนถึงต้นตอ