ต้นตรุษจีน

ภาษาอังกฤษ


n Bougainvillea glabra Choisy