ต้นตระกูล

ภาษาอังกฤษ


n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , รากเหง้า , เทือกเถาเหล่ากอ
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear
n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , เทือกเถาเหล่ากอ
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top