ต้นชา

ภาษาอังกฤษ


n tea-leaves used for masticatory purposes
คำที่เกี่ยวข้อง: name of tea-leaves of which are used chewing