ต้นคอ

ภาษาอังกฤษ


n nape
คำอธิบาย: ส่วนของคอที่ถัดไหล่ขึ้นไปถึงบริเวณก้านคอ
ความหมายเหมือนกับ: ก้านคอ
คำที่เกี่ยวข้อง: nape of the neck
ตัวอย่างประโยค: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหง