ต้นคลุ้ง

ภาษาอังกฤษ


n Dipterocarpus tuberculatus
ความหมายเหมือนกับ: พลวง , ตึง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top