ต้นคงคาเดือด

ภาษาอังกฤษ


n Arfeuillea arborescens Pierre
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตะไล