ต้นคงคาเดือด

ภาษาอังกฤษ


n Arfeuillea arborescens Pierre
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตะไล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top