ต้นคงคา

ภาษาอังกฤษ


n a kind of ratteen
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา
คำที่เกี่ยวข้อง: wicker
n a kind of rattan
ความหมายเหมือนกับ: หวายคงคา
คำที่เกี่ยวข้อง: wicker