ต้นขี้ครอก

ภาษาอังกฤษ


n Urend lobata
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: Malvaceae
n a kind of plant
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น , ต้นกระซับ
คำที่เกี่ยวข้อง: Xanthium Strumarium Linn.