ต้นขั้ว

ภาษาอังกฤษ


n stub
คำอธิบาย: ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: หัวขั้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: counterfoil
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสายการบินนำต้นขั้วตั๋วโดยสารมาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์