ต้นกุหลาบ

ภาษาอังกฤษ


n rose
ความหมายเหมือนกับ: ดอกกุหลาบ