ต้นกำเนิด

ภาษาอังกฤษ


n birthplace
n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นสกุล , ต้นวงศ์
n origin
ความหมายเหมือนกับ: แหล่งที่มา , แหล่งกำเนิด , ต้นเค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: source , cause
n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตอ , แหล่งกำเนิด , จุดเริ่มต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: starting point , beginning , source
คำตรงข้าม: จุดจบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top