ต้นกำซำ

ภาษาอังกฤษ


n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมะหวด , ต้นกำชำ