ต้นกำชำ

ภาษาอังกฤษ


n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นมะหวด , ต้นกำซำ