ต้นกาว

ภาษาอังกฤษ


n Lawsonia inermis Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเทียนกิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: henna tree