ต้นกล้า

ภาษาอังกฤษ


n rice sprouts
คำที่เกี่ยวข้อง: rice seedlings
ตัวอย่างประโยค: แปลงนานี้มีแต่ต้นกล้าเต็มไปหมด
n young plant
ความหมายเหมือนกับ: หน่อ , กล้า , ต้นอ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: sprout
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก