ต้นกล้วย

ภาษาอังกฤษ


n banana tree
คำอธิบาย: ลำต้นของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นกาบเรียงอัดแน่นเป็นแท่งตรง มีน้ำหนักเบา
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านสวนของคุณยายปลูกต้นกล้วยไว้ถึง 20 ต้น