ต้นกร่าง

ภาษาอังกฤษ


n banyan tree
ความหมายเหมือนกับ: ลุง , ฮ่างหลวง , ไทรทอง