ต้นกระทืบยอด

ภาษาอังกฤษ


n sensitive plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไมยราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: Mimosa pudica Linn.