ต้นกระซับ

ภาษาอังกฤษ


n a kind of plant
ความหมายเหมือนกับ: ขี้อ้น , ต้นขี้ครอก
คำที่เกี่ยวข้อง: Xanthium Strumarium Linn.