ต้นกก

ภาษาอังกฤษ


n sedge
ความหมายเหมือนกับ: หญ้ากก
คำที่เกี่ยวข้อง: reed , rush


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top