ต้นกก

ภาษาอังกฤษ


n sedge
ความหมายเหมือนกับ: หญ้ากก
คำที่เกี่ยวข้อง: reed , rush