ต่ำสุด

ภาษาอังกฤษ


adj minimum
คำอธิบาย: มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด
คำตรงข้าม: สูงสุด
ตัวอย่างประโยค: ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น