ต่ำลง

ภาษาอังกฤษ


v fall
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง
คำที่เกี่ยวข้อง: drop , be down
คำตรงข้าม: สูงขึ้น
v lower
ความหมายเหมือนกับ: ค้อมลง
คำที่เกี่ยวข้อง: bow