ต่ำทราม

ภาษาอังกฤษ


adj depraved
คำอธิบาย: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วช้า , ต่ำช้า , เลวทราม , สามานย์ , เลว
คำที่เกี่ยวข้อง: wicked , evil , vicious , vile , despicable , dirty
คำตรงข้าม: ดีงาม
ตัวอย่างประโยค: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่