ต่ำ

ภาษาอังกฤษ


v weave
คำอธิบาย: อาการทอผ้าด้วยหูก
ความหมายเหมือนกับ: ทอหูก
ตัวอย่างประโยค: ทุกเช้าคุณยายจะต้องมาต่ำผ้าถุงที่ใต้ถุนบ้าน
adj low
คำอธิบาย: มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: ด้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: inferior , bad , shoddy , poor , inadequate , second-rate
คำตรงข้าม: สูง
ตัวอย่างประโยค: ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ
adj low
คำอธิบาย: ตรงข้ามกับสูง, มีระดับด้อยหรือน้อยกว่าปกติ
ความหมายเหมือนกับ: น้อย
คำตรงข้าม: สูง , มาก
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้เขื่อนทุกเขื่อนในประเทศมีระดับน้ำต่ำมากจนน่าเป็นห่วง
v be humble
คำอธิบาย: มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำต้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be common , be inferior
คำตรงข้าม: สูง
ตัวอย่างประโยค: เขามีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าคนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองต่ำต้อยในด้านอื่นๆ ไปด้วย
adj bad
คำอธิบาย: ที่มีความคิดหรือการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี
ความหมายเหมือนกับ: อกุศล
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , ignoble , base
ตัวอย่างประโยค: ความคิดต่ำๆ แบบนี้ ออกมาจากหัวสมองเธอได้อย่างไร
v go down
คำอธิบาย: มีปริมาณหรือมีระดับลดน้อยลงกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ตกลง
คำที่เกี่ยวข้อง: fall , drop , plunge , sink , dive
คำตรงข้าม: สูง
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ราคาน้ำมันต่ำลงกว่าเมื่อวาน 20 สตางค์