ต่างๆ นาๆ

ภาษาอังกฤษ


adv dramatically
ความหมายเหมือนกับ: ยืดยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: vividly
adj various
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย
adj various
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: diverse , varied