ต่างๆนาๆ

ภาษาอังกฤษ


adv various
คำอธิบาย: อย่างหลายหลากชนิดซึ่งแตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: different , varied , diverse
ตัวอย่างประโยค: งานนี้มีอาหารต่างๆนาๆ ให้เลือกกินเลือกซื้อตามใจชอบ