ต่างหาก

ภาษาอังกฤษ


adv separately
คำอธิบาย: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: independently , on one´s own , on the contrary , far from it
คำตรงข้าม: รวม
ตัวอย่างประโยค: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา