ต่างว่า

ภาษาอังกฤษ


conj supposing that
คำอธิบาย: เป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: สมมุติว่า , หากว่า , แม้ว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: if , as if , in case , like
ตัวอย่างประโยค: เธอจะทำอย่างไรต่างว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้