ต่างมารดา

ภาษาอังกฤษ


adj half brother (sister)
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: of different mother
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก