ต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n foreign (/strange) land
คำอธิบาย: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานดินแดนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนอก , ต่างแดน , ต่างถิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: foreign country
คำตรงข้าม: ในประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ