ต่างบ้านต่างเมือง

ภาษาอังกฤษ


n foreign country
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่ในบ้านเมืองนี้, ที่มาจากต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ต่างถิ่นต่างแดน
ตัวอย่างประโยค: พอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ ฉันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ