ต่างบ้านต่างเมือง

ภาษาอังกฤษ


n foreign country
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่ในบ้านเมืองนี้, ที่มาจากต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ต่างถิ่นต่างแดน
ตัวอย่างประโยค: พอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ ฉันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top