ต่างถิ่นต่างแดน

ภาษาอังกฤษ


n foreign country


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top