ต่างถิ่นฐาน

ภาษาอังกฤษ


adj foreign
ความหมายเหมือนกับ: ต่างชาติ , ต่างประเทศ , ต่างแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: alien