ต่างถิ่นฐาน

ภาษาอังกฤษ


adj foreign
ความหมายเหมือนกับ: ต่างชาติ , ต่างประเทศ , ต่างแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: alien


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top