ต่างถิ่น

ภาษาอังกฤษ


adj nonlocal
คำอธิบาย: ที่ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่มาจากต่างประเทศหรือ จากนอก
ความหมายเหมือนกับ: ต่างแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: of other locality , of different locality
ตัวอย่างประโยค: เธอแอบรักกับชายต่างถิ่น จึงโดนชาวบ้านนินทา
n other place
คำอธิบาย: ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่อยู่นอกที่แห่งนี้
ความหมายเหมือนกับ: ต่างแดน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้สมัครใหม่มาจากต่างถิ่นที่ยังไม่มีใครรู้จัก