ต่างจังหวัด

ภาษาอังกฤษ


adj provincial
คำอธิบาย: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: up-country , out of town
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมาก เพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด
n province
คำอธิบาย: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: country
ตัวอย่างประโยค: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง
adj provincial
คำอธิบาย: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: upcountry , out of town , regional , inland
คำตรงข้าม: เมืองหลวง
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด
n province
คำอธิบาย: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: country
ตัวอย่างประโยค: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง
adj provincial
คำอธิบาย: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: up-country , out of town
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมาก เพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด