ต่อไม่ติด

ภาษาอังกฤษ


v can not continue
คำอธิบาย: ขาดการกระทำสืบต่อจนทำต่อไปไม่ได้, ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
คำที่เกี่ยวข้อง: can not go on
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจากกันไปนานจนความเป็นเพื่อนมันต่อไม่ติด