ต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ


det next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป
คำที่เกี่ยวข้อง: following
ตัวอย่างประโยค: บทต่อไปนี้จะพูดถึงลักษณะการทำงานขององค์กรสื่อสารมวลชน
conj as follows
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้
ตัวอย่างประโยค: ผลการตรวจเลือดพบว่าเขามีโรคต่อไปนี้ คือ ไวรัสตับอักเสบ ไตวาย
adv hereafter
ความหมายเหมือนกับ: หลังจากนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: from now on , in the days to come , in future
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก