ต่อไป

ภาษาอังกฤษ


adv next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป , ถัดจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: latter , later
ตัวอย่างประโยค: หากบุคคลได้รับการตองสนองความรักแล้วสิ่งที่เขาต้องการต่อไปก็คือการได้รับการยกย่องมีชื่อเสียง
adv continually
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: further , afterward
ตัวอย่างประโยค: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วย เหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ

คำที่มี "ต่อไป" ในคำ


ต่อไปนี้ det next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป
ตัวอย่างประโยค: บทต่อไปนี้จะพูดถึงลักษณะการทำงานขององค์กรสื่อสารมวลชน

ต่อไปนี้ conj as follows
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้
ตัวอย่างประโยค: ผลการตรวจเลือดพบว่าเขามีโรคต่อไปนี้ คือ ไวรัสตับอักเสบ ไตวาย

ต่อไปนี้ adv hereafter
ความหมายเหมือนกับ: หลังจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก

ดำเนินต่อไป v carry on
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นไป
ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น

ดังต่อไปนี้ det as follow
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้
ตัวอย่างประโยค: พายุลูกนี้ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ ผู้เสียชีวิตประมาณเกือบ 1,000 คน บ้านเรือนหักพังประมาณ 40,000 หลัง

คราวต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , คราวหน้า

หนต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: คราวต่อไป , คราวหน้า

หนต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสหน้า , คราวต่อไป
คำตรงข้าม: คราวก่อน

คราวต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , โอกาสหน้า
คำตรงข้าม: คราวก่อน

คนรุ่นต่อไป n next generation
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง

ตั้งแต่นี้ต่อไป adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป

ครั้งต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: คราวหลัง , ครั้งหน้า
คำตรงข้าม: คราวก่อน , ครั้งก่อน , ครั้งที่แล้วค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top