ต่อไป

ภาษาอังกฤษ


adv next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป , ถัดจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: latter , later
ตัวอย่างประโยค: หากบุคคลได้รับการตองสนองความรักแล้วสิ่งที่เขาต้องการต่อไปก็คือการได้รับการยกย่องมีชื่อเสียง
adv continually
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: further , afterward
ตัวอย่างประโยค: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วย เหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ