ต่อให้

ภาษาอังกฤษ


v concede
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนข้อให้
คำที่เกี่ยวข้อง: give handicap , give an advantage , give a head start
ตัวอย่างประโยค: เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน
conj even
ความหมายเหมือนกับ: ถึงแม้ว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: even though , even if
ตัวอย่างประโยค: ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้