ต่อแต้ม

ภาษาอังกฤษ


n dominoes
คำอธิบาย: การเล่นไพ่ป๊อกฝรั่งระหว่าง 2 หรือ 4 คน โดยเรียงแต้มไพ่จาก รูป 7 แล้วต่อแต้มสูงขึ้นไปหรือต่อแต้มต่ำลงมา
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: หมาก , ไพ่ต่อแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: card game , playing card , gambling card
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาเล่นต่อแต้มกันจนลืมกินข้าว

คำที่มี "ต่อแต้ม" ในคำ


ไพ่ต่อแต้ม n dominoes
ความหมายเหมือนกับ: หมากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top