ต่อเวลา

ภาษาอังกฤษ


v prolong
ความหมายเหมือนกับ: ยืดเวลา , ขยายเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: protract , extend the time limit , prolong for more time
ตัวอย่างประโยค: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก