ต่อเนื่องกัน

ภาษาอังกฤษ


v overlap
ความหมายเหมือนกับ: คาบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: extend over , be related , be connected