ต่อเติมเสริมแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: explicate , spell out