ต่ออายุ

ภาษาอังกฤษ


v renew
คำอธิบาย: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: ยืดอายุ , สืบชะตา
คำที่เกี่ยวข้อง: prolong the life , extend one´s life , perform a long life ceremony , lengthen one´s life , prolong for more time
ตัวอย่างประโยค: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย