ต่อหัว

ภาษาอังกฤษ


adv per capita
ตัวอย่างประโยค: ประชากรในประเทศยังมีรายได้ต่อหัวต่อปีน้อยอยู่มาก