ต่อหน้าสาธารณะชน

ภาษาอังกฤษ


adv in public
คำที่เกี่ยวข้อง: before a big crowd , in front of other people
คำตรงข้าม: ลับหลัง